Over ons

Gemeentebelangen Midden-Drenthe is een plaatselijke politieke vereniging in de gemeente Midden-Drenthe, zonder binding met enige provinciale of landelijke partij of groepering. Inspraak, daadwerkelijke medezeggenschap en betrokkenheid van de inwoners bij het beleid van de gemeente nemen in de uitgangspunten van Gemeentebelangen Midden-Drenthe een prominente plaats in. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar inspraak én daadwerkelijke medezeggenschap van de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe. Hiermee kan een verkleining worden bereikt van de afstand tussen de gemeentelijke overheid en de inwoners van de gemeente. Een gemeente kan alleen dan goed bestuurd worden als zij haar inwoners tijdig bij belangrijke beleidsvoornemens betrekt en wel zodanig tijdig dat de mening van de inwoners nog invloed kan hebben.

Als Gemeentebelangen Midden-Drenthe zijn wij steeds op zoek naar enthousiaste inwoners, die graag mee willen denken en werken aan het politieke klimaat in onze Gemeente. We zijn ook op zoek naar inwoners die als klankbord willen fungeren. Als u ons wilt helpen, schroom dan niet, en neem contact met ons op. Dat kan heel gemakkelijk via het contactformulier.

Lijst
1. Jannes Kerssies      Drijber
2.Jan Jonker      Beilen
3. Hilda van der Heide-Hoogeveen      Oranje
4. Jarno Frenken      Drijber
5. Wim Oosting      Beilen
6. Teun Booij      Nieuw-Balinge
7. Victor Maail      Bovensmilde
8. Ineke Slagter-Kok      Hoogersmilde
9. Jan Meijering      Beilen
10. Jannes Meinder      Smilde
11. Gerrie van Asselt-Bredewout      Bovensmilde
12. Arjan van Vliet      Drijber
13. Joke Strijker-Weststrate      Drijber
14. Tinus Daling      Elp
15. Emil Otten      Beilen
16. Albert Lanting      Hooghalen