Ga naar de inhoud

Sport en bewegen in COVID tijd

  • door

De afgelopen maanden is de wereld enorm veranderd. Door diverse landelijke maatregelen is wat voorheen normaal was, veranderd in het abnormale. De zorg, het onderwijs en ondernemers ondervinden direct of indirect veel problemen van deze maatregelen. Dit geldt ook voor de vele sportverenigingen, ook in Midden-Drenthe. Ook financieel is een en ander lastig. En met het kwijtschelden van de gemeentelijke huur proberen we hiermee een steun in de rug te geven. Afgelopen maanden hebben diverse gesprekken tussen gemeente Midden-Drenthe, sportverenigingen en het team Gezond in Midden-Drenthe plaatsgevonden plaatsgevonden. Het is goed om te zien dat verenigingen ook onderling proberen te ondersteunen en kennis en kunde te delen. Veel waardering voor deze flexibiliteit en slagkracht want er wordt veel gevraagd van vrijwilligers en bestuurders. Het is goed om te horen dat het ledental bij veel sportverenigingen stabiel zijn gebleven, echter vraagt dit wel veel aanpassingsvermogen om binnen de steeds maar veranderende Covid-regels sport te kunnen blijven beoefenen. Ook in de aankomende onzekere tijd blijft het van groot belang dat gemeente, sportverenigingen, team Gezond in Midden- Drenthe en sportcoaches is gesprek blijven en elkaar daar waar mogelijk blijven ondersteunen en helpen. Want alleen samen, krijgen zij corona er ook onder!