Meteen naar de inhoud

Nieuwe VO-School locatie Oostland

  • door

6 februari 2018, commissie Zorg & Welzijn behandelt onder andere het budget ( 17.1 miljoen ) en locatiekeuze van de nieuwe VO-School in Beilen. Ten eerste willen wij benadrukken niet tegen de bouw van een nieuwe VO-School te zijn. in tegendeel, voortgezet onderwijs is en blijft voor Midden-Drenthe van groot belang. het geeft onze Gemeente en het dorp Beilen een extra plus.
Waar wij als Gemeentebelangen wel problemen mee hebben is de manier zoals de plannen voor de nieuwbouw tot stand zijn gekomen. Het woord “communicatie’ lijkt vaak uit het woordenboek van het College van Midden-Drenthe te zijn geschrapt. Met als gevolg een “foute” start bij ontwikkeling van plannen in een omgeving. Zo ook bij de locatie keuze voor een nieuwe VO-school “De Haven” ( budget was toen vastgesteld op ruim 15 miljoen ). De locatie zoals die door het College in eerste instantie werd geopperd betrof nieuwbouw van een VO-school boven het water in de haven van Beilen. Met omwonenden werd niet of nauwelijks gecommuniceerd en de Raad van Midden-Drenthe stemde ( behoudens Gemeentebelangen ) voor deze locatie keuze boven het water in de haven van Beilen. Maar dan, de omwonenden van rondom de haven beginnen zich te roeren en laten duidelijk weten geen voorstander te zijn van de door de raad vastgestelde locatiekeuze. Dit hadden College en hun coalitiepartijen niet verwacht, maar de toon was gezet!

Wat nu?

Onder het mom van “we zijn in onderzoek” werd de locatiekeuze even op hold gezet. Weken gingen voorbij, totdat het pand van Oostland Woonland te koop kwam te staan. Zou dat de redding voor het College kunnen zijn? Jawel, Oostland Woonland werd voor 1,2 miljoen aangekocht en om de panden te kunnen slopen was nogmaals ruim 3 ton nodig, in totaal ruim 1,5 miljoen euro.
Het door het college en raad vastgestelde locatie keuze boven het water in de haven van Beilen werd eenvoudig aan de kant geschoven en men toverde 8 nieuwe locaties in en rondom de haven uit de hoge hoed. Locatie Oostland had van de 8 locatie al de voorkeur van het College. Wij vragen ons dan af, waarom je eerst weer 8 locaties op papier zet, als men toch al een voorkeur heeft! Keuze was er dus alweer niet. Enig probleem was het budget, de ruim 15 miljoen was niet voldoende, er moest nog 2,1 miljoen door de gemeente ( lees belasting betalende inwoners ) bij gepast worden! En zo geschiede op dinsdagavond 6 februari 2018. Zonder probleem of tegenspraak werd door de PvdA, CDA, VVD, D66 en Christen Unie akkoord gegaan met een verhoging van het budget tot ruim 17,1 miljoen en met locatie Oostland.
Maar, aan het eind van het agendapunt kwam er nog een “klein aapje” uit de mouw. Omdat de VO-School op zijn vroegst in 2022 gereed zal zijn, kon de Wethouder geen garanties afgeven op nog eventueel benodigde verhogingen van het budget.
Kortom, er wordt straks op 22 februari 2018 een raadsbesluit genomen voor een budget van 17.1 miljoen, met in het achterhoofd dat dit wel eens niet genoeg zou kunnen zijn.
U als belastingbetaler staat aan de zijlijn en mag straks de portemonnee trekken!