Meteen naar de inhoud

Nieuwbouw VO en ontwikkeling “de Haven”

  • door

Eindelijk, na de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Midden-Drenthe en Christelijke scholengemeenschap Vincent van Gogh en het Dr. Nassau College afgelopen juni. De mededelingen welke wethouder Bent gedaan heeft in de pers en na een mededeling op 10 november in een nieuwsbrief van één van de VO-scholen, waarin al gesuggereerd word dat “De gemeenteraad heeft besloten in te stemmen met de bouw van een gezamenlijk nieuw schoolgebouw voor Voortgezet Onderwijs in Beilen” is het nu pas aan de Commissie Zorg & Welzijn iets te vinden van de Kadernotie met daarin de voorgenomen nieuwbouwlocatie keuzes. Helaas is het hebben van een opiniërende discussie omtrent een locatiekeuze een voor 99% gepasseerd station. De Commissie wordt direct gevraagd om een advies uit te brengen, waarin de voorliggende locatiekeuze “Achter de Haven” een definitief karakter heeft meegekregen in de voorliggende Kadernotitie.


Gemeentebelangen wil voorop stellen dat wij niet “tegen” de nieuwbouw van een nieuwe VO school zijn!
Wij vinden het alleen erg jammer dat er op deze wijze teniet gedaan wordt aan andere opvattingen en / of een nog meer vooruitstrevende visies of prestigieuze ideeën en opvattingen omtrent nieuwbouw VO en locatiekeuze.
Dat de huidige locatiekeuze de beste keuze zou zijn betwijfelen wij!
Wij vinden de locatie “Achter de Haven”  meer prestigekeuze dan een visie keuze voor de toekomst.
Deze Kadernotitie is tot stand gekomen op basis van een aantal onderdelen:
1: Afwegingcriteria welke getoetst zijn aan: Ruimtelijke aspecten, praktische aspecten, kansen, eigendom en beschikbaarheid.
2: Flexibel, met uitstraling naar de omgeving en duurzaam.
3: Kosten

Helaas ontbreekt volgens ons het “Gemeenschappelijk aspect”! Met ander woorden, wat zijn de gemeenschappelijke waarden in deze Kadernotie?
Wat hebben de inwoners van onze Gemeente en specifiek de inwoners van Beilen voor voordelen van deze Kadernotitie?
Weinig tot niets, kunnen wij u zeggen. Zij kunnen alleen, zoals nu bekend een bedrag van ruim 7 miljoen euro gaan ophoesten voor een prestigieuze en weinig visievolle Kadernota, waarvan het volledige investeringsbedrag zelfs nog niet bekend is.
Een blanco cheque dus!

Waar op 8 februari 2010 in de Krant van Midden Drenthe nog door wethouder Dolfing, mede namens beide schoolbesturen, gesproken over de nieuwbouw locatie nabij Sportpark Noord-West. Deze locatie had alles in zich en lag dicht bij de Drenthehal en overige sportvoorzieningen. De toenmalige Adjunct Directeur van CSG Vincent van Goch in Beilen zei zelfs “het is een prima plek voor een nieuwe school, Mooi dichtbij de sporthal”, bij de ander locatie aan de Omloop was de ruimte beperkt”!

Uiteraard kunnen tijd en inzicht dingen veranderen, maar wij vinden dat de locatie bij Sportpark Noord-West alleen maar op de punten in afwegingscriteria is getoetst. Waarom niet verder kijken in de tijd? Waarom huidige en latere investeringen voor de korte en nabije toekomst bij elkaar brengen en te gaan ontwikkelen?
Nee, deze kadernotitie is een op korte termijn visie, een visie waarvan de te verwachten investeringen nauwelijks bekend zijn. Een kadernotitie zonder enig belang voor alle inwoners.
Toch wil Gemeentebelangen aangeven dat er nog een ander optie is voor een nieuwe school voor Voortgezet Onderwijs. Namelijk; de locatie die in 2010 al als ideaal werd bestempeld, nabij Sportpark Noord-West. Wij zien deze locatie als een uiterst geschikte kans om meerdere nu lopende zaken en voor de toekomst op ons pad grote financiële zaken te gaan bundelen. Een locatie waarvan niet allen de VO scholen profiteren maar ook inwoners, verenigingen en zelfs de gemeente.

Een nieuwe VO school, die gebruik kan maken van de aanwezige sportvelden en eventueel nog aan te leggen kunstgrasvelden, ruime parkeergelegenheid en een 40 jaar oude Drenthehal ( die eventueel in onze plannen ook naar Sportpark Noord-West zou kunnen verhuizen ), busstation op loopafstand, goede bereikbaarheid zowel met de auto, fiets of lopend over het reeds aanwezige nieuwe wandelpad naar het ommetje “Schapendrift”. Wij zien, door zaken te gaan combineren meerdere voordelen, voor nu en in de toekomst.
Kijk eens naar ander gemeenten die scholen en sportvoorzieningen combineren en laat als wethouder en VO scholen het “prestigieuze”nu eens varen. Het nieuwe schoolgebouw moet minimaal 40 jaren meegaan, dezelfde leeftijd als wat de Drenthehal nu heeft. Een sportpark dat wacht op nieuwe investeringen en een school voor Voortgezet Onderwijs waarbij, al is het niet noodzakelijk, een sporthal en sportveld extra gerealiseerd gaan worden.

Hoe nodeloos kunnen sommige investeringen zijn, hoe vergankelijk is de tijd en hoe veranderlijk is de mens?