Meteen naar de inhoud

Lesruimte MFA groene borg Westerbork

  • door

Ons inziens is er sprake van ruimtegebrek, het is niet wenselijk dat een lerarenkamer of een handenarbeidlokaal wordt gebruikt om een tekort aan lesruimte op te vangen. Éen unit plaatsen is te weinig, wij streven nog steeds naar een adequate oplossing in de vorm van voldoende leslokalen en een structurele oplossing voor dit probleem.

Voorafgaand aan de raadsvergadering is Wethouder Bent van gedachte verandert en is er in tegenstelling tot een week eerder ineens geen sprake meer van huisvesting in ’t Aole gemientehuus en blijkt het wel mogelijk om een noodlokaal bij MFA de Groene Borg te plaatsen. Wat het geheel bijzonder maakt is dat de nu gehanteerde oplossing als eerste idee werd gebracht door de Groene Borg zelf, de wethouder en dus het college hebben hier geen gehoor aan gegeven, toen eenmaal bekend werd dat er een motie in de raad zou komen voor de gewenste oplossing in plaats van huisvesting in ’t Aole gemientehuus draaide het college volledig om van mening.

Wij concluderen hieruit dat door de motie van Gemeentebelangen er nieuwe inzichten zijn ontstaan en het college een eerste stap in de goede richting heeft gedaan.

Wij verkiezen de kinderen boven het budget, laat het dan maar een ton kosten, het is tijd voor een structurele oplossing.