Meteen naar de inhoud

Koersnotitie dorpshuizen 2022 – 2034

  • door

In de commissievergadering zorg en welzijn stond de koersnotitie dorpshuizen op de agenda, commissielid Hetty Meijering-Kerssies heeft aangegeven dat Gemeentebelangen blij is dat de koersnotitie na jaren vernieuwd is. Goed dat er nu voor een langere periode zekerheid en duidelijkheid geboden is voor de dorps- en buurthuizen.

De kracht van Midden Drenthe ligt bij de dorpen.

Dat inwoners het initiatief nemen en dat de gemeente hier een ondersteunende rol in heeft is hoe Gemeentebelangen het graag ziet. Dat de gemeente financieel verantwoordelijk blijft voor het grote onderhoud is een belangrijke pijler in het bestaansrecht van de dorpshuizen. Daarnaast is de uitbreiding van de max. 50% regeling wenselijk. Hiermee kunnen de dorps- en buurthuizen bijvoorbeeld de duurzaamheidsplannen die grotere investeringen met zich mee brengen goed uitvoeren door een bijdrage van de gemeente.

Tijdens dit agendapunt heeft inspreker Dhr. Gils (namens bestuur stichting dorpshuizen Midden-Drenthe) aangegeven dat dorps- en buurthuizen grote bedragen moeten voorfinancieren voordat de gemeente uiteindelijk betaald. Ook laat de uitbetalingstermijn van het voor gefinancierde bedrag vaak lang op zich wachten. Dhr Gils gaf als suggestie om desnoods alvast 75% uit te keren voor een verbouwing om het proces beter te laten verlopen.

Na inspraak van Dhr. Gils heeft Hetty aan wethouder Bouwman gevraagd wat hij met de door Dhr. Gils aangedragen punten gaat doen. Er is immers nog ruimte voor verbetering.

Naast de complexiteit van de verschillende begrotingen heeft Dhr. Bouwman aangegeven om per geval, in overleg met de raad een intentieverklaring af te geven voor de voorfinanciering, daarnaast is de afspraak gemaakt om de overige punten gezamenlijk met de raad op te pakken.