Meteen naar de inhoud

Geen grote windmolens in Midden-Drenthe!

Tijdens de adviserende bespreking van de Duurzaamheidsvisie in commissie vergadering Ruimte & Groen kwam het onderwerp “grote windturbines in Midden-Drenthe” als een “konijn uit de hoge hoed”.
Coalitiepartijen CDA, VVD en oppositie partijen ChristenUnie en GroenLinks gaven aan dit ook wel te zien zitten!
Met name het veranderde standpunt van het CDA en VVD verwonderde Gemeentebelangen en PvdA.
In het gehele participatietraject van deze Duurzaamheidsvisie hebben het CDA en VVD nimmer hun voorkeur uitgesproken voor het plaatsen van grote windturbines in Midden-Drenthe.
Waarschijnlijk was hun aanleiding de positieve bijdrage van LTO Midden-Drenthe, het Drents Agrarisch Jongeren Contact en Dorpen Overleg Midden Drenthe. Deze 3 organisaties gaven een positieve uiteenzetting voor het eventueel te kunnen plaatsen van grote windturbines in Midden-Drenthe en dat daarvoor voldoende draagvlak zou zijn. Met name het gebied rond Elp en de Broekstreek werden genoemd als mogelijke locaties.
In het traject van deze Duurzaamheidsvisie heeft de gemeente, onder aanvoering van onze wethouder Erjen Derks, diverse inloopavonden, werkbijeenkomsten en enquêtes gehouden om een zo breedgedragen Duurzaamheidsvisie op te kunnen stellen voor Midden Drenthe. In deze bijeenkomsten heeft iedereen zijn of haar idee, standpunt of bezorgdheid kunnen weergeven en van daaruit is deze Duurzaamheidsvisie opgesteld.
In de Duurzaamheidsvisie zijn een 4-tal belangrijke issues vanuit de diverse bijeenkomsten verwoord, namelijk:

– Opbrengsten van energie in onze regio houden.
– Maximaal inzetten voor zon op dak.
– Geen grote windturbines.
– Impact zonneparken van 1100 ha terugbrengen naar 140 ha.

En nu op het moment dat de Duurzaamheidsvisie bijna vastgesteld wordt, komt daar de “ konijn uit de hoge hoed”
Waar de Duurzaamheidsvisie spreekt over de mogelijkheid tot plaatsen van kleine windmolens zijn er nu partijen die voor grote windturbines willen gaan.
De discussie over wel of geen grote windturbines in Midden-Drenthe is, zoals Gemeentebelangen en PvdA al aangaven, een gepasseerd station.
En dit is ook in de Duurzaamheidsvisie verwoordt.
De maatschappelijk onrust en impact op het landschap die grote windturbines geven zijn enorm.
We hebben allemaal gezien wat plaatsing van grote windturbines ( 210,5 M hoog ) in de Veenkoloniën en Omgeving N33 bij Veendam / Meeden in de plaatselijke samenleving teweeg heeft gebracht.
In de gemeente Midden-Drenthe zijn “noaberschap” en “met elkaar” verbonden met het leefbaar houden van onze kleine dorpen en buurtschappen.
Moeten we deze kernwaarden aan de kant schuiven voor het laten plaatsen van grote windturbines?