Meteen naar de inhoud

Bezuinigingen groenonderhoud

Afgelopen maandagavond werd in de commissievergadering Ruimte & Groen het nieuwe Groenbeleidsplan van de Gemeente Midden-Drenthe besproken. Het doel van dit Groenbeleidsplan is het realiseren van bezuinigingen op het groenonderhoud in de Gemeente Midden-Drenthe. Als commissielid voor Gemeentebelangen was ik bij deze vergadering aanwezig. Bezuinigen op het groenonderhoud kan op vele manieren gerealiseerd worden. Zoals minder maaien van grasvelden en -stroken, minder onderhoud/snoeiwerk perken/groenstroken enzovoort. Gemeentebelangen heeft afgelopen maandag in de commissievergadering het idee geopperd om te gaan onderzoeken of het groenonderhoud en / of groenbeheer via een bestek en / of deelbestek uitbesteed zou kunnen worden aan groenvoorzieningsbedrijven. In deze bestekken zou opgenomen moeten worden om een x aantal manuren te gaan eisen om werknemers met een beperking en / of via re-integratie vanuit de Gemeente in te gaan zetten bij de uit te voeren werkzaamheden. Momenteel wordt het groenonderhoud deels uitgevoerd door Werkvoorzieningsschap Alescon. Sinds de nieuwe participatiewet is ingegaan kunnen werknemers met een beperking niet meer terecht bij een Werkvoorzieningsschap. Met andere woorden; de werkvoorzieningsschappen lopen leeg en houden misschien op te bestaan! Deze werknemers zullen dus elders in onze werkketen aan de slag moeten kunnen gaan. Wij zijn van mening dat bij het besteksmatig aanbesteden van het groenonderhoud en groenbeheer 2 vliegen in 1 klap worden gevangen. ( uiteraard zou dit ook voor andere Gemeentelijke werken of diensten kunnen gaan gelden ). Waarschijnlijk zullen de kosten voor het onderhoud lager gaan worden en via de in het bestek genoemde voorwaarde van inzet werknemers met een beperking en / of vanuit een re-integratie traject creëren wij als Gemeente Midden-Drenthe een aantal werkplekken voor deze mensen in een regulier bedrijf! Uit ervaring weet ik dat werknemers met een beperking of vanuit een re-integratie traject veel werkervaring en meer sociale contacten opdoen bij reguliere bedrijven. Deze werknemers worden na verloop van tijd door ” gewone werknemers” weer voor “vol” aangezien en worden in het dagelijks arbeidsproces opgenomen. Het weer “meedoen” aan het arbeidsproces geeft voldoening en perspectief aan de werknemers met beperking of vanuit een re-integratie traject. Dit is volgens ons “het doel” van de nieuwe participatie wet! Het kunstmatig creëren van banen met een “zak gemeenschapsgeld” is maar voor korte duur en bied voor de werknemers met een beperking en /of vanuit een re-integratie traject nauwelijks een toekomst perspectief. Het weer meedoen in het reguliere werk biedt veel meer perspectief en geeft veel meer voldoening!
Hopelijk heb ik namens Gemeentebelangen een meer duidelijker beeld gegeven over ons idee en redenen tot onderzoek aanbesteding groenonderhoud / groenbeheer.