Meteen naar de inhoud

Afvalscheiding? Maar wel ten voordele van onze inwoners!

  • door

Woensdag 9 juni 2015, op de agenda van de commissie ruimte & groen, staat als opiniërend agendapunt: Afvalstoffenbeleid 2016-2019.
Afvalstoffenbeleid! Het woord zegt het al, hoe gaan wij in de nabije toekomst om met ons afval en hoe of wat gaan wij als gemeente Midden-Drenthe er voor doen om het in te zamelen en te scheiden.
In de commissie ruimte & groen werd door Gemeentebelangen eerst gesteld dat afvalscheiding aan de verkeerde kant van de gehele afvalcyclus begint.
Het zou eigenlijk moeten beginnen bij de producenten van producten en verpakkingsindustrie. Zij zouden ons als burgers minder moeten gaan opzadelen met verpakkingsmateriaal! Helaas valt dit onder landelijk overheidsbeleid, hierin kunnen wij op lokaal niveau weinig veranderen, maar het zou het inzamelen en scheiden van afvalstoffen een stuk gemakkelijker maken.
Iedereen doet op zijn manier al min of meer aan afvalscheiding. Denk aan het oud papier, kleding en glas.
Maar er kan meer, kijk bijvoorbeeld eens naar plastic, drankkartons en blik.
Deze producten verdwijnen nu voor het overgrote deel bij ons restafval.
De gemeente Midden-Drenthe laat het restafval nu door Attero na scheiden, wat op zich geen verkeerde manier van restafvalscheiding is.
Maar in het concept Afvalstoffenbeleid 2016-2019 wordt er geopperd om meer aan “bronscheiding”, dus scheiding van afval bij de bron, onze burgers. Op zich geen slechte gedachte, plastic, drankkartons en blik kunnen wij als burger uit het restafval houden, men is alleen 1 vuilcontainer nodig om deze afvalstoffen in te deponeren. Maar het voor af scheiden van afvalstoffen zal wel financiële voordelen voor onze burgers moeten hebben. En dan spreken we niet van een paar euro’s.
Plastic levert immers geld op. Deze financiële voordelen zoude wij graag aan onze inwoners toe willen laten komen, onder het mom van “afvalscheiding loont”.
Gemeentebelangen is van mening dat afvalscheiding voordelen moet opleveren voor onze burgers, hun inzet om afvalstoffen bij de bron te gaan scheiden zal volgens ons beloond moeten worden met een lagere afvalstoffenheffing.
Door ons commissielid Jan Jonker werd het idee geopperd om te gaan kijken of in onze kleinere dorpen “mini-milieu straten” gerealiseerd kunnen worden.
Inwoners met grofvuil, chemisch afval of wit- en bruingoed hoeven dan niet naar de Milieu-straten in Beilen of Westerbork te rijden. ( elke gereden kilometer is ook milieubelastend ). Maar kunnen deze afvalproducten in hun nabije omgeving inleveren. Afvalscheiding aan “de bron” komt hiermee wel heel dichtbij.
Gemeentebelangen hoopt dat dit idee serieus wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het Afvalstoffenbeleid 2016-2019.
Gemeentebelangen zal het vervolgtraject van ons afvalstoffenbeleid 2016-2019 kritisch, maar constructief, blijven volgen!