Meteen naar de inhoud

Jan Jonker

Jan Jonker

Naam: Jan Jonker

Woonplaats: Beilen

Leeftijd: 52 jaar

Beroep: Directeur sloopbedrijf

“Behoud de dorpshuizen! Ze zijn de spil van de dorpen in Midden-Drenthe.”
Jan Jonker

Wie bej?

Als geboren en getogen Groninger ben ik mede door mijn vrouw in de provincie Drenthe neergestreken en hebben wij ons in 1997 gesetteld in Beilen. Naast echtgenoot ben ik vader van een zoon (21) en dochter (17)

 

 

Wat doej?

Naast mijn reguliere baan ben ik raadslid, commissielid Ruimte & Groen en Algemeen Bestuur voor Gemeentebelangen Midden-Drenthe. Daarnaast heb ik zitting in 2 gemeentelijke werkgroepen te weten Werkgroep Financieel Overleg en Democrazy ( werkgroep tot bevorderen van participatie met inwoners)

 

Wa woj?

Ik vind het zeer belangrijk dat onze kinderen ook nog de kans krijgen om een toekomst in Midden-Drenthe te kunnen opbouwen.

 

 

 

Waarom Gemeentebelangen?

Als nuchtere Groninger spreekt het mij aan dat wij als politieke partij zeggen wat we denken en doen wat we zeggen!

Wat gaat er goed in Midden-Drenthe?

Het is mooi om te zien dat er volop geïnvesteerd wordt in scholen, dorpshuizen en sportaccommodaties. Ook op het gebied van maatschappelijke ondersteuning zoals WMO, Welzijnswerk en mantelzorg wordt al veel aandacht besteed. Echter blijft het uiteraard maatwerk en moet iedereen mee kunnen doen.

Wat kan er beter in Midden-Drenthe?

We zullen de komende tijd echt hard aan de slag moeten met het verkrijgen van bouwgrond en realiseren van betaalbare woningen voor iedereen! Want zonder betaalbare woningen in onze dorpen wordt het met name voor onze jongeren steeds moeilijker om in hun geliefde Midden-Drenthe een toekomst te kunnen opbouwen. Een toekomst waarin ook zij de mogelijkheid moeten hebben om te wonen, te werken en om hun dorp(en) leefbaar te kunnen houden!