Meteen naar de inhoud

admin

Nieuwbouw VO en ontwikkeling “de Haven”

  • door

Eindelijk, na de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Midden-Drenthe en Christelijke scholengemeenschap Vincent van Gogh en het Dr. Nassau College afgelopen juni. De mededelingen welke wethouder Bent gedaan heeft in de pers en na een mededeling op 10 november in een nieuwsbrief van één van de VO-scholen, waarin al gesuggereerd word dat “De gemeenteraad heeft besloten in te stemmen met de bouw van een gezamenlijk nieuw schoolgebouw voor Voortgezet Onderwijs in Beilen” is het nu pas aan de Commissie Zorg & Welzijn iets te vinden van de Kadernotie met daarin de voorgenomen nieuwbouwlocatie keuzes. Helaas is het hebben van een opiniërende discussie omtrent een locatiekeuze een voor 99% gepasseerd station. De Commissie wordt direct gevraagd om een advies uit te brengen, waarin de voorliggende locatiekeuze “Achter de Haven” een definitief karakter heeft meegekregen in de voorliggende Kadernotitie.

Lees verder »Nieuwbouw VO en ontwikkeling “de Haven”

Algemeen beschouwingen 03-11-2016

  • door

Een vervolg op onze perspectief nota.

Daar hebben wij al aangegeven wat voor ons de insteek naar de toekomst is. Het College van B&W heeft nog al eens een andere mening toegedaan. Dat zij zo….! Gemeentebelangen krijgt wekelijks reacties van onze inwoners van ondersteuning. Dus gaan wij blijmoedig door op de ingeslagen weg. De Gemeentelijke financiën in onze gemeente is gezond! Gezien deze gezonde financiële positie kunnen er volgens ons weer extra investeringen plaats vinden. Dus geen lapwerk meer in het Centrum van Beilen, maar een Centrumplan wat zijn recht doet aan Beilen. Wij roepen de wethouder op om op korte termijn met een uitgewerkt Centrumplan voor Beilen te komen. Gemeentebelangen heeft al een uitgewerkt Centrumplan Beilen op de plank liggen en wordt reeds gedragen door enkele ondernemers. 

Lees verder »Algemeen beschouwingen 03-11-2016