Wegenonderhoud perspectiefnota 2016

In de raadsvergadering van 2 juli j.l. heeft gemeentebelangen aangegeven te willen bezuinigen op de plaatsing van een nieuwe brug bij de Marsen te Drijber. Een fietsbrug is ons inziens niet de bedoeling. 300.000 euro uitgeven aan een nieuwe brug echter ook niet. Renovatie van de huidige brug met een lager budget heeft onze voorkeur.

Geef een reactie