Lid worden?

Meedenken bij Gemeentebelangen is altijd mogelijk, u kunt altijd bij ons terecht met uw vragen.

Wilt u graag lid worden van Gemeentebelangen? De contributie bedraagt slechts €16,- per jaar. Extra donaties zijn vanzelfsprekend van harte welkom!

Neem bij interesse even contact met ons op via e-mail info@gemeentebelangen-midden-drenthe.nl

De contributie/donatie kunt u overmaken op NL49 ABNA 0615 5033 81  t.n.v. Verenigde Gemeentebelangen